Skip to main content
Naziv projekta: Razvoj dvostruke fasade s hermetički zatvorenom šupljinom (H-CCF)
Korisnik: KFK d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Partner: Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet
Kratki opis projekta: Projekt odgovara na prepoznate zahtjeve tržišta staklenih i aluminijskih fasada te želi razviti inovativni proizvod – fasadu zatvorene šupljine sa pasivnim održavanjem suhog zraka, u sklopu Pozivom identificiranih tematskih prioritetnih i pod-tematskih područja S3, a koja se odnose na napredna rješenja u cilju povećanja energetske učinkovitosti, smanjenja potrošnje resursa, uštede energije, zaštite okoliša. Projektne aktivnosti obuhvaćaju projekt istraživanja i razvoja, jačanje kapaciteta poduzeća KFK d.o.o. za istraživanje, razvoj i inovacije te suradnju sa institucijom za istraživanje i razvoj Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Svrha predmetnog projekta je kroz proces I&R dobiti planirani inovativni proizvod – DoubleSkin- fasadu nazvanu fasada s dvostrukom ovojnicom sa zatvorenom-šupljinom (komorom) ili skraćeno „H- CCF“. Ovaj tip fasade je održiv transparentni fasadni sustav, u skladu sa strogim građevinskim propisima.

Cilj projekta je jačanje inovativnosti tvrtke kroz ulaganje u potrebne I&R kapacitete te ulaganje u provedbu industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja podložno učinkovitoj suradnji i opsežnom širenju znanja, u suradnji sa partnerom Arhitektonskim fakultetom. Upravo bi provedba ovog projekta omogućila:

(a) proširenje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije, a što bi rezultiralo
(b) novim proizvodom i ulaskom u nove proizvodne niše,
(c) znatno poboljšanim tehnološkim procesom,
(d) novim proizvodnim procesom,
(e) nadogradnjom u globalnom lancu vrijednosti te u konačnici
(f) jačanjem konkurentnosti kako KFK-a, tako i hrvatskog gospodarstva.

Ukupna vrijednost projekta: 67.849.821,53 HRK / 9.005.218,86 EUR
Iznos projekta sufinanciran od EU: 24.968.587,32 HRK / 3.313.901,03 EUR
Razdoblje provedbe projekta: Od 21.02.2020. do 21.08.2023.
Kontakt osoba: Antonijo Zeljko antonijo.zeljko@kfk.hr

Napomena: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779