Skip to main content

Impressum

KFK d.o.o.

Dugoselska 5a, Rugvica
10370 Dugo Selo

UPRAVA TVRTKE:

Emil Krajcarek
Mato Karlović

Registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, Rj. 97 / 4116-2.

MBS: 080175077
OIB: 01385778914
VAT NO.: HR01385778914 Registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, Rj. 97 / 4116-2.

Temeljni kapital društva iznosi 149.500.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Erste & steiermärkische Bank d.d., Rijeka
IBAN: HR8324020061100060984

Addiko Bank d.d., Zagreb
IBAN: HR3925000091101179151

Zagrebačka banka d.d., Zagreb
IBAN: HR0523600001102217779

Kreditna banka Zagreb d..d., Zagreb
IBAN: HR8624810001110106135

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
IBAN: HR4323400091110635002