Skip to main content

KFK Tehnika potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Između KFK d.o.o. (PT1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) za projekt Povećanje energetske učinkovitosti proizvodnog pogona KFK-a u Rugvici.

Ugovorom su osigurani prihvatljivi troškovi u ukupnom iznosu od 12.142.160,90 kn, a odobravanje potpore odobreno je u ukupnom iznosu od 6.026.324,76 kn.