Klijent

RETOI d.o.o.

Architect

Neno Kezić

Lokacija

Split

Površina objekta

6200 m2

Tip fasade

Kamena ventilirana fasada s ostakljenim aluminijskim otvorima

Godina završetka

2020.