Skip to main content
Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti proizvodnog pogona KFK u Rugvici
Kod projekta: KK.04.1.1.01.0104
Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Kako bi se osigurala kvalitetna opskrba energijom, uz smanjivanje negativnih učinaka na okoliš, poduzeće KFK d.o.o. provelo je 7 mjera za povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnom pogonu. Projekt je pridonio pokazatelju Ušteda energije u proizvodnim industrijama te provedbom energetske obnove potrošnja energije iz konvencionalnih izvora iznosi 749.621,71 kWh, a 16 emisija CO2 smanjilo se za 180,09 t/CO2/god.
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 12.142.160,90 HRK
Iznos projekta sufinanciran od EU: 6.026.324,76 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 01/01/2014- 30/04/2021
Kontakt osoba: Marijo Tomić marijo.tomic@kfk.hr
Napomena: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvojViše informacija na:
https://www.strukturnifondovi.hr/
https://www.fzoeu.hr/