Klijent

STIPIC GRUPA d.o.o. / CENTAR GRADSKI PODRUM d.o.o.

Arhitekt

Otto Barić
Svebor Andrijević
Senka Dombi

Lokacija

Zagreb

Površina objekta

6 200 m2

Tip fasade

Element fasada sa digital printom na staklu

Godina završetka

2013.